Linoboard and vocaroo
Thinglink
Glogster
Little bird tale
Utelstory
ISSUU
You tube playlistУчениците разказаха дигитално няколко глави от повестта " Малкия принц" на роден език. Посредсвом Глогстер ЕДУ те онагледиха своя разказ, а инструментът Little bird tale и ISSUU им даде възможността да използват своите илюстрации изработени с Глогстер ЕДУ и да създадат виртуална книжка с превода на английски език на втора глава от повестта. Партньорите работиха и си сътрудничаха на Linoboard дъска и посредством интерактивен thinklink имидж и крайните им продукти бяха обединени и публикувани с UTELLSTORY. Можете да наблюдавате целия творчески процес на създаването на дигиталния разказ от You Tube плейлиста.